Firman startades 1920 och var då en finmekanisk verkstad. Idag är vi en renodlad sliperifirma.